NITELVEN

- travlag - stiftet 1933

Styreleder; Turid Tuverud

Bilde over; Lome Brage

Historie om Nitelven Travlag

-Her vil det komme litt informasjon samt historie om travlaget!

Nitelven Travlag

Nitelven Travlag ble stiftet 2. desember 1933.

 

 

Grunnlaget for å starte Nitelven var å ha hesten i fokus, og det var viktig å samle interessene i bygda i et felles fora, og da var det naturlig å nedsette et styre og stifte et felles lag.

Travlaget holdt sine årlige sølvkjøringer som da var iskjøring, på Nitelven. Dette var meget populært arrangement, med mange deltagere og stort publikum. Det ble også arrangert kjøring på Harestuvannet.

Når vi etter hvert har flyttet vår årlige kjøring til Bjerke Travbane, har vi fortsatt bra med påmeldte hester og fortsatt et stort publikum. Dette er noe som gleder oss stort.

I dag kalles dette for lokalkjøring.

 

Nitelven Travlag har hatt mange storheter i sitt travlag, som f.eks. Martin Johnsrud, Karsten Buer, Terje Pedersen og Ola Rustad for å nevne noen.

 

Vi er et politisk engasjert travlag som ønsker å fremme travsporten for alle, også for barn & ungdom.

Sittende styre ønsker å fremme hesten og hestesporten for våre medlemmer på alle nivåer på en best og mest rettferdig måte slik at alle våre medlemmer skal føle at de blir ivaretatt på best mulig måte.